Jak zmienić limit rozmiaru plików, jakie chcemy wysłać na WordPress, wystarczą dwie linijki kodu w pliku php.ini. Domyślnie WordPress nakłada limit wysyłanych mediów na serwer. Zdarza się, że potrzebujemy wrzucić jakiś film, wysokojakościowe zdjęcia, które przekraczają limit rozmiaru wysyłanych plików.


Przykładowy kod php.ini powinien zawierać kod:

upload_max_filesize = 512M;
post_max_size = 512M;

Plik php.ini umieszczamy w folderze wp-admin. Podana wartość 512M jest przykładowa i może wynosić w zależności od potrzeb.


2016-06-04 18:00:00 Presented by Martin S