Często posiadamy swój wybrany gotowy motyw, gdy przychodzi potrzeba założenia sklepu woocommerce w całym serwisie bądź w jego części, nie za bardzo mamy ochotę zmieniać nasz motyw, bądź korzystać z innych. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem okazuje się integracja naszego motywu z wtyczką woocommerce.


Do zintegrowania sklepu woocomerce mamy do wyboru dwie metody: użycie haków lub wykorzystanie <?php woocommerce_content ();?> W tym artykule zostanie opisana ta trzecia metoda. Po więcej odsyłam pod adres https://docs.woothemes.com/document/third-party-custom-theme-compatibility/ . Metoda ta jest dość łatwa do skonfigurowania.

Aby skonfigurować szablon strony, należy wykonać następujące czynności:

1. Wykonaj duplikat strony page.php (wp-content/themes/yourtheme/page.php.)

2. Plikowi page.php nadaj nazwę woocommerce.php. Plik ten powinien znaleźć się w wp-content/themes/yourtheme/woocommerce.php.

3. Edytuj stronę woocommerce.php

3.  Znajdź na stronie pętle zaczynającą się od

<?php if(have_posts ()):?>

i kończącą się na:

<?php endif;?>

4. Treść zawartą pomiędzy tymi znacznikami usunąć i wstawić do niej

<?php woocommerce_content ();?>

5. Dzięki temu będzie możliwe wykorzystanie pętli woocomerce.php.

6. Zapisz plik. Gotowe.


2016-05-21 20:00:00 Presented by Martin S