Jak zgłosić fakt bycia spamowanym przez jakąś firmę?


Wyjaśnijmy na wstępie co jest uważane za spam, a co nie. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Tylko takie działanie można uznać za spamowanie i należy o tym pamiętać. Zatem spamem nie będą wszechobecne ulotki i reklamówki w naszych tradycyjnych skrzynkach pocztowych, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia z komunikacją elektroniczną.

 

Na skutek stosunkowo niedawnej nowelizacji ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (styczeń 2013 r.) nie będzie spamem również wiadomość wysłana na adres, który nie wskazuje nam osoby fizycznej, np. biuro@firma.pl (odbiorca nie jest osobą fizyczną, a tylko taka chroniona jest przed spamem).

 

Nie będziemy mieli do czynienia ze spamem, jeśli zamówiliśmy taką informację handlową. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Podmiot, który zamierza „uszczęśliwiać” nas kolorowymi reklamami przesyłanymi na naszą skrzynkę mailową powinien najpierw uzyskać zgodę na takie „uszczęśliwianie”. Wymóg uzyskania wcześniejszej zgody odbiorcy na otrzymanie informacji handlowej przekazywanej środkami komunikacji elektronicznej to realizacja rozwiązania określanego jako tzw. system opt-in (w przeciwieństwie do opt-out, gdzie domyślnie wszyscy się zgadzają, a zakazane jest przesyłanie informacji handlowych dopiero gdy ktoś wyraźnie się z tego „wypisze”).

 

Zanim jednak zgłosimy komukolwiek, że otrzymaliśmy spam, powinniśmy się zastanowić, czy gdzieś kiedyś nie podaliśmy komuś swojego adresu e-mail, a więc czy nie wyraziliśmy zgody. Jeśli podając adres wyraziliśmy zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (zaznaczając jakiś kwadracik, przyjmując do wiadomości jakieś oświadczenia itp.), nie powinniśmy mieć teraz pretensji, że je otrzymujemy. Zdradliwy może się tu okazać zakres udzielanej przez nas w takich przypadkach zgody, który często rozciąga się na „partnerów biznesowych” lub inaczej nazwanych kontrahentów podmiotu, któremu rzeczywiście udzielamy takiej zgody. W takiej sytuacji nie dziwmy się, że reklamy przychodzą od podmiotów, o których nawet nie słyszeliśmy.

 

Podmioty, które chcą się reklamować droga mailową w przeróżny sposób uzyskują bazy mailingowe. Sami zbierają adresy i uzyskują wymaganą zgodę. Nabywają bazy od podmiotów, które w ten sposób je zebrały, albo uciekają się do innych sposobów. Gdy firma pyta tylko, czy może przesłać nam reklamę określonego produktu czy usługi to już ta wiadomość będzie spamem, ponieważ samym pytaniem zawiera treści promujące produkt, którego dotyczy.

 

Przesyłanie spamu to zgodnie z art. 24 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną to wykroczenie zagrożone karą grzywny (w wysokości od 20 do 5000 zł). Ściganie tego wykroczenia następuje na wniosek pokrzywdzonego, a więc osoby, która nie zamówiła otrzymywania takich wiadomości. Pokrzywdzony ma zatem możliwość złożenia wniosku o ściganie, z którym należałoby zwrócić się na Policję.

 

Sama kara grzywny raczej nie odstrasza od przesyłania spamu. Czy spamerom może grozić odpowiedzialność z innego przepisu? Otóż w praktyce zdarzyło się skazanie spamerów na podstawie art. 269a kodeksu karnego, wprowadził penalizację czynu powodującego istotne zakłócenia w pracy systemu komputerowego lub sieci informatycznej. Zakres zastosowania tego przepisu nieoczekiwanie objął spamerów, którzy skazani zostali przez Sąd Rejonowy w Sieradzu na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Zdaniem Sądu, znamiona opisane w tym przepisie wypełnione zostały poprzez systematyczną działalność grupy osób, które nieustannie wysyłały na przeróżne portale, wiadomości oraz komentarze promujące określoną grupę towarów. 

 

Poza tym podmioty rozsyłające informacje handlowe najczęściej będą administratorami danych osobowych, więc grozi im dodatkowo ewentualna odpowiedzialność za łamanie zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych.


2016-06-08 20:00:00 Presented by Martin S