Tworząc bloga, bądź prosty system CMS przy użyciu framework'a Laravel, zetkniemy się z problemem instalacji prostego edytora. W tym artykule przedstawię prosty sposób instalacji edytora CKEditor dla Laravel 5


Instalację rozpoczynamy od załadowania edytora w wierszy poleceń poprzez polecenie:

 

composer require unisharp/laravel-ckeditor

 

Następnie edytujemy plik w config/app.php i w sekcji Application Service Providers, dodajemy:


php artisan vendor:publish --tag=ckeditor

 

To wszsytko jeśli chodzi o instalację. CKEditor używamy porpzez dodanie na stronie ładujacej edytor:

 

<script src="/vendor/unisharp/laravel-ckeditor/ckeditor.js">
</script> <script> CKEDITOR.replace( 'article-ckeditor' ); 
</script>

 

Bądź:

 

<script src="/vendor/unisharp/laravel-ckeditor/ckeditor.js">
</script> <script> CKEDITOR.replace( 'article-ckeditor' ); 
</script>

 

W drugim przypadku znaczniki textera zostaną zamienione w CKEditor. To wszsytko.

 

FiNiSh


2016-10-30 20:27:25 Presented by Martin S