Ważnym elementem każdej strony są style. W Laravel style ustawiamy na stronie layout'u, czyli stronie powtarzalnego szablonu naszej strony ktory mieści się w ścieżce katalog_projektu/resources/views/vendor/layout.blade.php.


W laravel w porównaniu ze zwykłą stroną, w nieco odmienny sposób wskazujemy ścieżke do katalogu ze  stylami css. A mianowicie:

 

<link href="{{ URL::asset('custom.css')}}" rel="stylesheet">

 

,gdzie plik custom.css to nasz arkusz styli zaś jego położenie znajduje się w katologu katalog_projektu/public/custom.css

 

Warto pamietać, że ten sposób zapisu odwołuje się nie tylko do naszego arkuszu styli, jak rownież do katalogu z frameworkiem Bootstrap, czy też ikonami Font-awesome, jeśli zdecydujemy się na ich przechowywanie lokalnie, a nie korzystanie z sieciowego adresu.

Dla przykładu:

<link href="{{ URL::asset('font-awesome-4.6.3/css/font-awesome.min.css')}}" rel="stylesheet">
<link href="{{ URL::asset('bootstrap/css/bootstrap.min.css')}}" rel="stylesheet">

 

Wskazanie tych plików w zwykłej formie, a więc:

 

<link href="font-awesome-4.6.3/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
<link href="bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

 

Będzie skutkowało, tym że podstrony nie odnajdą właściwego pliku Bootstrap, czy Font-Awesome, co spowoduję wyświetlneie strony nie taką jaką, byśmy sobie tego życzyli.

 

FiNiSh


2016-07-12 13:00:00 Presented by Martin S