Za co można kochać Laravel 5.0, między innymi za szybką i prostą paginacje. By, wykorzystać dobrodziejstwo tego elementu wystarczy dopisać do skryptu zaledwie dwie linijki. A zatem:


$tabela = Article :: paginate (10);
{{ $tabela->links() }}

 

Pierwsza linijka kodu odpowiada za pobranie ilości rekordów z danej tabeli w tym przypadku 10 rekordów na stronę. Kod ten zamieszczamy w kotrolerze widoku.

 

Druga linijka kodu odpowiada już za wyświetlenie paginacji na danej stronie, czyli zamieszczamy ją na stronie widoku.

 

I to wszsytko. Paginacja w laravel korzysta z framework'a Boostrap, więc po wpisaniu drugiej linijki kodu zobaczymy gotową numerację kolejnych stron. Oczywiście styl możemy dopasować wedle upodobań poprzez CSS.

 

FiNiSh


2016-07-11 16:00:00 Presented by Martin S