Laravel 5 nie posiada przetłumaczonych komunikatów formularzy. Jednakże nie jest problemem, by takie tłumaczenie utworzyć.


W tym celu przechodzimy do katalogu nasza_strona/resources/lang, gdzie tworyzmy nowy folder o nazwie pl. Do utworzonego katalogu kopiujemy cała zawartość z katalogu en, znajdującego się w tym samym folderze co katalog pl.

 

Teksty komunikatów formularzy znajdują się w pliku validation.php. Pozostałe pliki tj. pagination.php - to plik odnoszący się do strzałek pagninacji previos oraz, które rownież możemy prztlumaczyć. Dwa pozostałe to pliki passwords.php oraz  auth.php .

 

W tych plikach dokonujemy tłumaczeń. Warto zwrócić uwagę, na to by nie przetlumaczyć wszsytkeigo przykładowo atrybut pola z komunikatem "to pole jest wymagane w angielskim tłumaczeniu:

'required'       => 'The :attribute field is required.',

Przetłumaczymy na język polski następująco:

'required'       => 'Pole :attribute jest wymagane.',

Po dokonaniu tlumaczeń, musimy dokanać tylko jeszcze jednej zmiany, a mianowicie w pliku app.php znjadującym się w folderze config, głównego katalogu, ( nasza_strona/config/app.php ) w linijce:

'locale' => 'en',

Zmieniamy nasz lokalny język na polski, zamieniając en na pl

FiniSh


2016-07-03 17:00:00 Presented by Martin S